Редовни събирания:


сряда 20.00 часа в стопанство на ул. Римпертсвайлер 3

Тема: В момента се занимаваме с въпросите на съдбата. Разглеждаме Сс 238 „Кармически взаимовръзки“ том 4 на Рудолф Щайнер.

 

Актуално:


Изложба „Рудолф Щайнер – Живот и творчество“

Време и място: Виж календар на изложбата