Добре дошли на изложбата

Рудолф Щайнер – Живот и творчество

Идея на изложбата

 

Валдорфската педагогика, био-динамичното земеделие, антропософката медицина,

лечебната педагогика са свързани с името на Рудолф Щайнер

 

Кой беше този ангажиран реформатор в началото на 20. столетие? Какви бяха неговите импулси?

 

С изложбата ние искаме да възбудим интереса на хората, да узнаят нещо за човека Рудолф Щайнер, с неговото търсене, изследвания, трудности и успехи.

Изложбата

     Биография:

     1. Първата половина от живота 1861 - 1896
     2. Берлин – учител, литератор, теософ 1896 - 1902
     3. Теософска дейност 1902 - 1913
     4. Изграждане по време на войната и по време на следвоенния хаос 1913 - 1920
     5. Антропософското общество в процес на преобразуване 1919 - 1923
     6. Ентусиазъм и отдаденост 1923 - 1925
 

     7. Антропософия – Философски основи
     8. Антропософия – Основи на човекознанието
     9. Антропософия – Христологични основи


    10. Естетика
    11. Гьотеанум
    12. Сценично изкуство
    13. Педагогика
    14. Лечебна педагогика
    15. Медицина
    16. Социални отношения
    17. Земеделие
    18. Естествени науки

 

1.      Първата половина от живота 1861 - 1896

Die erste Lebenshälfte        

2.      Берлин – учител, литератор, теософ 1896 - 1902

Berlin - Lehrer, Literat, Theosoph

 

3.      Теософска дейност 1902 - 1913

Theosophisches Wirken

 

4.      Изграждане по време на войната и по време на следвоенния хаос 1913 - 1920

Aufbau im Krieg und Nachkriegschaos

 

5.      Антропософското общество в процес на преобразуване 1919 - 1923

Anthroposophische Gesellschaft im Wandel

 

6.      Ентусиазъм и отдаденост 1923 - 1925

Enthusiasmus und Hingabe

 

7.      Антропософия – Философски основи

Anthroposophie - Philosophische Grundlagen

 

8.      Антропософия – Основи на човекознанието

Anthroposophie - Menschenkundliche Grundlagen

 

9.      Антропософия – Христологични основи

Anthroposophie - Christologische Grundlagen

 

10.  Естетика

Ästhetik

 

11.  Гьотеанум

Goetheanum

 

12.  Сценично изкуство

Bühnenkunst

 

13.  Педагогика

Pädagogik

 

14.  Лечебна педагогика

Heilpädagogik

 

15.  Медицина

Medizin

 

16.   Социални отношения

Soziale Gestaltung

 

17.  Земеделие

Landwirtschaft

 

18.  Естествени науки

Naturwissenschaft

Предварителен поглед върху плакатите за изложбата

Имайте предвид, че тези документи служат само като информация!

 

Нуждаете ли се от по-добро качество на снимките в плакатите, за разпечатването им за вашата собствена изложба, ще намерите информации под рубрикатаDownload.