Благодарност на авторите

При работата върху изложбата получихме помощ от толкова много хора от целия свят, че не ни е възможно да изброим всичките.

Тук искаме сърдечно да им благодарим!

  • невероятен ангажимент подкрепа и време графичката София Хайден направи възможно да се осъществи проектът.
  • От страна на приятели в този проект беше инвестиран много труд без възнаграждение.
  • По-голямата част от историческите фотографии получихме от Вера Копехел и нейния тим от архива Рудолф Щайнер
  • Професионални фотографи, архиви и много мили хора ни дадоха снимки от техните частни сбирки или ги приготвиха специално за нас.
  • Компетентни специалисти и ангажирани любители прочитаха нашите текстове и ни ги връщаха обратно с критика и коментари.
  • И не на последно място нашите приятели и партньори винаги ни указваха подкрепа и отново даваха сила да полетят пречупените ни понякога крила.

Тук искаме сърдечно да им благодарим!