Информации за организатори на изложбата

Изложбата се състои от графики с текст и фотографии, напечатани 1:1 – е големината на плакатите 2,30 м. на 1,10 м. Те стоят безплатно на разположение за разпечатване.

Концепт:

 • Основа на изложбата са шест графики за биографията на Рудолф Щайнер
 • ñ допълнени с три плакати предимно с повече текст за антропософските основи.

 

Към тях се прибавят плакати за отделните области на живота, за които Р. Щайнер е дал съществени импулси:

 

 • Естетика
 • Скулптура, архитектура
 • Сценично изкуство
 • Педагогика
 • Лечебна педагогика
 • Медицина
 • Социални отношения
 • Био-динамично земеделие
 • Естествени науки